Sok a munkalehetőség Németországban

2018.02.28 09:40

 

Európai Uniós felvételünk után hét évvel az Unió egyik legfontosabb alapelve, a munkaerő szabad áramlása, e két ország vonatkozásában  is  megvalósul. Miközben tömegesen  beáramló munkakeresőktől, ezzel munkaerő - piaci zavaroktól tartva - éppen a németek és az osztrákok tolták ki a lehető leghosszabbra a teljes nyitást, már időközben kiderült, hogy ez  az  óvatosság  tulajdonképpen felesleges volt. Egyes  foglalkozási ágakban  korábban  kereteket állapítottak meg az alkalmazható magyarokra, ám végül ez is feleslegesnek bizonyult: a kereteket többnyire nem merítették ki.

 

Német vonatkozásban éppen ezért a korlátozásokat már korábban jelentősen enyhítették és bizonyos feltételek teljesítése esetén könnyített eljárásban lehetett munkavállalási engedélyhez jutni. 2009 eleje óta diplomások, amennyiben a végzettségüknek megfelelő munkakörben, a német bér- és egyéb normák szerint foglalkoztatják őket, a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül kaphatják meg az engedélyt és az idénymunkásoknak sincs többé szükségük munkavállalási engedélyre. E tapasztalatok alapján, német körökben nem számítanak jelentősebb változásokra. A felmérések szerint a rendszerváltás után, a 90 -es években valóban Németország és Ausztria volt a közép-európai munkakeresők fő célpontja, a migránsok 60 százalékát ez a két ország vette fel. A brit és az ír munkaerő-piac megnyitásával azonban a  magyarok többsége ezt a két országot vette célba. Ebben  annak  is szerepe  lehetett, hogy a fiatalabb nemzedékeknél sokkal gyakoribb  az angol, mint a német nyelv ismerete.

Illetékes  német  helyen egyébként, semmi  gondot  nem látnak  az  életbe lépő változásokban  -sőt. A minden várakozást felülmúló ütemben fejlődő német gazdaság igen sok területen küzd munkaerő-hiánnyal, a mérnököktől, informatikusoktól az orvosokig, és az ápolóktól a legkülönbözőbb szakmunkásokig. Így volt tartomány, a kelet-németországi Szász-Anhalt, amely már felhívta a figyelmet a korlátozások eltörléséből származó lehetőségekre.

Nem számolnak sokkal több magyarral

Ugyanakkor a németek nem tartanak attól, hogy immár az eddiginél sokkal több magyar törekedne németországi munka- vállalásra. Ebben  szerepet  játszik  a közismert tény, hogy a magyarok (ellentétben a térség más országainak munkavállalóival) általában nem szívesen hagyják el hazájukat. Fontos tényező, hogy viszonylag kevesen ismerik a németnyelvet, ami pedig a legtöbb esetben megkerülhetetlen tényező. A szolgáltatásoknál, mint pl. a vendéglátásban, az idegen- forgalom területén is, ahol pedig ugyancsak munkaerőhiány tapasztalható. Nélkülözhetetlen bizonyos fokú szakképzettség is: képzetlen, a nyelvet sem ismerő munkavállalót nem keresnek. 

Visszatartó tényező lehet a német gazdaság erős magyarországi  jelenléte. Közismerten a gépjárműgyártásban,a távközlésben  és  más  területeken sok német világcég van jelen Magyarországon. Ezek jó lehetőségeket nyújtanak fiatal műszaki értelmiségieknek, szakmunkásoknak, beleértve adott esetben a németországi munkát, továbbképzést is. 

 

Az Audi győri gyára is jól fizetett német munkahely

Természetesen  magyar szempontból nem kívánatos, hogy  további orvosok, más egészségügyi dolgozók hagyják el az országot, gyakran anyagi meggondolásokból is. Egyénként ez  a  probléma Németországban is jelen van. Nem kevés német orvos települ át a magasabb keresetek miatt Norvégiába vagy Svájcba.

Gyakorlati tudnivalók

Az  EU magyar  állampolgára  tehát  ugyanúgy kereshet és vállalhat  munkát Németországban, mintha otthon tenné. A helyzet  hivatalos ismerői mindenesetre azt ajánlják, intézzük a dolgot megfontoltan. Mindenképpen célszerű előre tájékozódni a lehetőségekről, például megbízható munkaerő-közvetítő céget igénybe véve. Ragaszkodni  kell  ahhoz, hogy pontosan, írásban tájékoztassanak minden részletről, a munkaszerződés minden esetben tartalmazza milyen szolgáltatásokat  és ellenszolgáltatásokat kell nyújtani; a járulékos szolgáltatások vonatkozásában is az írásos szerződés a mértékadó, nem a szóbeli ígéretek.

A német jogrend és adott esetben a kollektív szerződések alapján a külföldi munkavállalónak ugyanaz a bér, ugyanazok a  szociális szolgáltatások  járnak, mint a  németeknek. Természetesen ugyanazok a kötelezettségek is: tehát a német előírásoknak megfelelően kell ott fizetnie a betegség- és a nyugdíjbiztosítás díjait s e szolgáltatásokból  azután ugyanúgy részesül. A külföldön (is) dolgozók nyugdíjának számítását, folyósítását  EU-egyezmény  szabályozza. A részletekről a Nyugdíjbiztosító Intézet, egyéb ügyekben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat ad tájékoztatást.

Amennyiben valaki véglegesen megtelepedik Németországban, hét év után  kérelmezheti  az állampolgárságot. Feltétele, hogy az  illető beilleszkedjék  az ország demokratikus rendjébe, ismerje, magáénak vallja annak  alapelveit és megfelelő szinten bírja az állam nyelvét. A német állampolgárság megadása esetén is megtartható a magyar; jelenleg a német állampolgárság megszerzését nem teszik függővé a magyar állampolgárságról való lemondástól, és nem jár az utóbbi elvesztésével.

ger-mania.hu írása