Német családi pótlék igénylés

 

Magyarországi munkáltató által kiküldött munkavállaló, egyéni vállalkozó vagy bármilyen társaságiforma keretében Németországban dolgozó, ott adót fizető, bejelentett lakcímmel rendelkező munkavállaló és családja részére a német állam családi pótlékot (Kindergeld) adhat, ha ezt írásban kérelmezik.

 

A német családi pótlék abban az esetben is igényelhető, ha a gyermek Magyarországon él s tanul és csak az egyik szülő dolgozik (dolgozott) Németországban. Amennyiben, a gyermek után Magyarországon is jogosultak a szülők családi pótlékra a német családi ellátásból a magyar családi pótlék összegét levonják, és kizárólag a különbözet kerül folyósításra az idevonatkozó jogszabályok értelmében.

 

A családi pótlékra való jogosultságot rendelkezések szabályozzák pl.: a házasságban élők a nevelt (nem vérszerinti) gyermek után is kaphatnak családi pótlékot, míg az élettársi közösségben élőknek „csak” a közös (vérszerinti) gyermek után jár. Jogosultak az unokáról gondoskodó (házas) nagyszülők is a német családi pótlékra, ha a nagymama vagy a nagyapa hivatalosan gyámszülő. Válás esetén annak a szülőnek jár a családi pótlék összege, akinek a háztartásában a gyermek él. A családi pótlékot a német állam a gyermek 25 éves koráig fizeti, ha a gyermek tanulmányi jogviszonnyal rendelkezik. A gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának időtartama alatt bármilyen munkával pénzt keres, de hetente 20 óránál többet nem dolgozik, akkor változatlanul jár a családi pótlék a családnak. A családi pótlék havi összege nem függ a szülők jövedelmétől.

 

            

                                                          

Német családi pótlék összege 2018 -tól

                                    

                                             ●  1 gyermek után:  194 €       ●  3 gyermek után:  588 €

 

●  2 gyermek után:  388 €       ●  4 gyermek után: 813 €

 

Német családi pótlék vagy a német - magyar családi pótlék különbözete iránti kérelmét különböző dokumentumokkal kell alátámasztani és benyújtani az illetékes hivatalhoz, melyben segítségre lehetek, hozzáértésemmel, információimmal és nem utolsósorban az e üggyel kapcsolatos tapasztalataimmal. Felkérésére szívesen végig kísérem az egész folyamaton, minek során elkészíthetem a kérvényt és az igényléshez elengedhetetlen dokumentumokat. Továbbá, lebonyolíthatom a felelős szervekkel szükséges levelezést valamint az esetlegesen hiányzó iratok, igazolások beszerzéséről is gondoskodhatok (ha nem őrizte meg vagy elveszett, pl: Meldebestätigung, Lohnsteuerbescheinigung, Bescheid). Nyelvi probléma vagy a munkája miatt nincs ideje ilyesmivel vesződni, azonban szeretné a családja számára ezt a lehetőséget megragadni, általam mentesülhet az ügyben teendőktől! 

Forduljon hozzám bizalommal!

Várom az ügyben teendők elvégzéséhez a megtisztelő felkérést,  miáltal személyre szabott,  odafigyelő segítségre és természetesen lelkiismeretes, gyors, precíz intézkedésre számíthat!

 

 

Üzenet