Németországban a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat a forrásból, azaz a fizetésből vonják le. A munkáltató által a fizetésből levont személyi jövedelemadó összege  a munkavállaló jövedelemadójának előlegét képezi. Németországban progresszív adózási rendszer van, ennek lényege, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők magasabb  adót fizetnek. Az adózás mértéke attól is függ, hogy az adóalany melyik adókategóriába tartozik. Adóosztályba sorolással figyelembe veszik az adóalany családi állapotát és más tényezőket is. Németországban élő házastársak adóját együttes jövedelmük alapján határozzák meg, hacsak nem kérik a külön elbírálást. A gyermekek jövedelme után fizetendő adót a szülők jövedelmétől függetlenül határozzák meg.

 

  • 1. kategória: egyedülálló, illetve elvált
  • 2. kategória: gyermekét egyedül nevelő, illetve elvált legalább egy gyermekkel, aki a háztartásában lakik
  • 3. kategória: házas munkavállalók, illetve özvegyek (utóbbiak csak 1 évig a házastárs halála után)
  • 4. kategória: házas munkavállalók, akik mindketten rendelkeznek jövedelemmel
  • 5. kategória: házas munkavállalók, akik közül az egyik házastárs dolgozik, a másik pedig a 3. kategóriába tartozik
  • 6. kategória: több munkahelyen dolgozó munkavállaló

 

Levont személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékok mértéke  a munkavállaló bruttó fizetésétől és családi állapotától függ. A személyi jövedelemadó kiegészül az ún. szolidaritási adóval, amely a személyi jövedelemadó 5.5 %-át és az egyházi adó pedig a jövedelem 8-9%-át teszi ki. A teljes levonások a fizetés kb. 35%-át teszik ki.

 

Közvetlenül német cégnél van foglalkoztatva, azonban a házastársa, gyermeke továbbra is Magyarországon él, akkor is választhatja a 3. adósávot. Ezen adóosztályba sorolással az adólevonás lényegesen csökkenthető. A 3-as adóosztály kérvényezésével a járulékok mérséklődnek és  az  ú.n. Solidaritätszuschlag sem kell megfizetni. 

 

Béréből magas adót és járulékot vonnak, szeretne a jelenleginél kedvezőbb adóosztályba kerülni?

Elérhetőségem bármelyikén szívesen állok rendelkezésére!